Vandværksdrift - Hjørring Vandråd

Gå til indhold

Hoved menu:

En lille samling af diverse love og bekendtgørelser m.m.

Vandarkiv


Det offentlige

Vandforsyningsloven (Aktuel)

Kommunalt tilsyn med vandforsyning

Ledningsejerregistreret

Aut. som VVS-mester

Arbejde der må udføres uden aut. vandværkets godkendelse af ledningsarbejde m.m.

Vandværket

Vedtægter for vandværket

Normal regulativ for vandværket

Beredskabsplanlægning

Diverse håndbøger fra FVD

Håndbog 1 - Bestyrelsesarbejde

Håndbog 2 - Vandråd

Håndbog 3 - Budget og Regnskab

Håndbog 4 - Vandanalyser

Håndbog 5 - Tilstandsrapport

Håndbog 6 - Vandværksdrift


Information om diverse love m.m. indenfor vandforsyningsområde (Linkes til FVDs hjemmeside)

Lovgivning

Love

Bekendtgørelser

Normer

Vejledninger


Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen

Administration

Økonomi

Vandværkssamarbejde

Myndigheder

Forbrugere

Vandsektorloven

Vandværksdrift

Drift

Måler

Ledninger

Analyser

Håndbøger

Arkivsystem


 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu