Velkommen til Hjørring Vandråds hjemmeside
en sammenslutning af vandværker  i Hjørring kommune 

Meddelser

Ny hjemmeside

Da den gamle hjemmeside ikke længere kunne opdateres, er der oprettet en ny.

Denne hjemmeside kan redigeres af alle med en adgangskode.

Således er redigering ikke længe nødvendigvis tilknyttet en enkelt person med eget program.

Hvad Vi Laver

Nyt fra kommunen


Formål

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Hjørring Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser m.m..
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativt og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger m.m..

Nyt til hjemmesiden